Menu
نویسنده مطلب : نیما ظهیریان

مطلب مورد بحث:

مدیریت و نظارت دائمی بر عزت نفس (هفته‌ی آخر برنامه پنج هفته‌ای)


قطعا نیمایی که امروز این کارگاه مفید را به پایان برد با نیمای اولین روز کارگاه فرق دارد. و من این را از افزایش آرامش روحی خود و رسیدن به درک درست از مشکلات روزمره ام ، حس و درک می کنم. به لطف این کارگاه بود که فهمیدم وقتی شهرزاد  در متمم نوشته است که : با خودم در صلح به سر می برم یعنی چه؟ به لطف این کارگاه بود که دانستم چه جفاهایی در طول عمرم بر خویشتن خویشم روا کرده ام و چقدر او را رنجانده ام .
به طرز شگفت آوری در تصمیماتم از قرار های آنی و خشم زودگذر در حال دور شدن هستم و دیروز که در اثنای یک جلسه کاری طاقت فرسا، شخصی با کلامش مرا رنجاند و وقتی خواستم در مقام دفاع به او جواب بدهم ، ناگهان این را به خاطرم آوردم که این پاسخ چه اثری بر عزت نفسم خواهد گذاشت ؟ نفس عمیقی کشیدم و سکوت کردم . سکوت کردم تا آنچه را که در آن پاسخ به حراج می گذارم، عزت نفسم نباشد. به لطف مفاهیمی که در این کارگاه آموختم دانستم که سنگ بنای عزت نفس از درون خودم و شناخت خودم میگذارد و این با پذیرفتن خویش آغاز می شود . ولی هنوز نوسفرم و از متمم می خواهم که ما را در این سفر به حال خود نگذارد.