آرشام نیک فرجام - فهرست برخی روشهای کلاسیک تولید ارزش اقتصادی usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : آرشام نیک فرجام

مطلب مورد بحث:

فهرست برخی روشهای کلاسیک تولید ارزش اقتصادی


۱٫ اجاره را می توان از دیدی با فروش کالا یا خدمات مجزا کرد. در مبحث اجاره یک دارایی در اختیار اجاره کننده قرار می گیرد و هزینه استفاده از یک جنس در مدت معین  پرداخت می شود و خدمتی از جانب ارائه دهنده صورت نمی گیرد.

۲٫ در شرکت های لیزینگ خودرو و سایرماشین های صنعتی اجاره به شرط تملیک صورت می گیرد و اجاره کننده پس از پرداخت مبلغ اجاره و بخشی از قیمت خودرو به صورت مستمر بعد از مدتی صاحب آن ماشین می شود.

۳٫