Menu
نویسنده مطلب : نازنین گرده ای

مطلب مورد بحث:

من یک روح خریده‌ام. آیا ضرر کرده‌ام؟


پاسخ های دن اریلی حاوی طنز هستند. برایم جالب و خنده دار بود که در آخر پاسخش می خواهد آن رسید را با کمال میل بخرد.

بحث در مورد وجود روح و جن همیشه برایم جالب بوده. به نظرم یکی از شیرین ترین بحث ها در جمع های دوستانه ست. حتی در مورد شکل و جنس و وزن و رنگ آن نیز می توان ساعتها گفتگو کرد و نظرات جالبی شنید.

همچین گفتگوی گرمی ارزش ۲۰ دلار را دارد.