Menu
نویسنده مطلب : امیررضا رادفر

مطلب مورد بحث:

خطای تمرکز بر آخرین اطلاعات


آخرین تصمیمی که به این گونه گرفتم در رابطه با تلفن همراهم بود. من پس از پرس و جو ها و تحقیقات بسیار در رابطه با یک برند خاص و تنایج قصد خرید آن تلفن همراه را داشتم ولی بخاطر تجربه ی بد یکی از دوستانم از خرید آن تلفن همراه منصرف شدم و به سراغ برند و نوع دیگری رفتم.