مهدیه رحیمی - FAB چیست؟ معرفی محصول بر پایه‌ی ویژگی/مزیت/منفعت usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مهدیه رحیمی

مطلب مورد بحث:

FAB چیست؟ معرفی محصول بر پایه‌ی ویژگی/مزیت/منفعت


یکی از سرویس های سازمانی که اپراتورهای مخابراتی ارائه می دهند، سرویس MVPN است:

با استفاده از  سرویس MVPN  گروهی از پرسنل مورد نظر شرکت تعریف می شود که اعضای این گروه می توانند با تخفیف با یکدیگر مکالمه نمایند. انجام مکالمات اداری با استفاده از این سرویس با هزینه کمتر به نسبت تعرفه مکالمات عادی صورت خواهد پذیرفت و سبب کاهش هزینه های سازمان می شود.