کیان - حافظه برای طراحی usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : کیان

مطلب مورد بحث:

حافظه برای طراحی


استعدادی که توضیح داد رو به خوبی در درونم حفظ کردم، من در دوره دانشجویی طراحی هایی که تلفیقی از  سورئال و رئال بودند رو می کشیدم و در طراحی نمره قبولی می گیرم!

در مورد رسم خیابان های اطراف با جزئیات کامل عمل می کنم ! چون به شدت جزء نگر هستم

یکی دیگه از کارهایی که جدای این کار انجام میدم یک نوع بازی ذهنی هست که مبدع اون هم خودم هستم!

برای مسیرهای آشنا( مثل خیابان های اطراف محل زندگی یا کار) و یا مسیری که مدت زمان طولانی ای ازش عبور نکردم( مسیر های اطراف هتل آخرین سفر) در زمانی قبل از رسیدن به اون خیابان چشم ها رو می بندم و کل مسیر رد با جزئیات دقیق تجسم می کنم و مرحله به مرحله پیش میرم ! جدای از اینکه یک نوع بازی و گذراندن وقت سفر هست به تجسم های ذهنی من هم کمک میکنه!

و اگر تغییری دراین مسیر باشه که با تجسم قبلی متفاوت باشه به سرعت با عنصر قبلی جایگیزین می شه.