Menu
نویسنده مطلب : محمد مهدی ترحمی

مطلب مورد بحث:

آیا شما از این روش یادگیری استفاده می‌کنید؟


ما در درس برون ریزی با این شیوه اشنا شدیم و آنجا گفته شد برون ریزی باعث میشه مطالب دقیق تر و بهتر یادگرفته بشه و اگر برون ریزی به شکل ترسیم نقشه باشه مطالب قابل فهم تر میشه

من همیشه سعی میکنم مطلب توی ذهنم رو برای یکی توضیح بدم و اون با سوالاتش من رو وادار میکنه مطلب رو عمیق تر ببینم و برام یادگیریش عمیق تر میشه