Menu
نویسنده مطلب : ایمان احمدپور

مطلب مورد بحث:

گرفتار کدامیک هستید: مشکل سیستمی یا مشکل در سیستم؟


از دوران دبیرستان گمان میکردم برای موفقیت درکنکور همه چیزم باید حذف شود و واقعا هم همینکار را میکردم(مهمانی ها کاملا حذف شده بود) اما نتیجه نگرفتم.

در دوران دانشگاه به دلیل تغییراتی که در من ایجاد شده بود، تصمیم به حذف برنامه های هفتگی ثابتی که داشتم گرفتم و فعالیت هایم را در یک مجموعه ای که بودم تا حد حذف رسوندم،اما نتیجه نگرفتم.

همیشه اولین راه حلی که به ذهنم میرسید حذف بوده است. اما مشکل تکرار میشد یا به شکل دیگری بروز میکرد.

این روزها که دوباره به متمم آمده ام و تغییراتی که در خودم ایجاد شده، خیلی احساس آرامش دارم.