Menu
نویسنده مطلب : مریم محمودی

مطلب مورد بحث:

برندسازی درونی | خودتان را یک چرخدنده نبینید!


۱٫ میدانم که برای پایان نامه ام وقت کافی نمیگذارم و فقط توی تعطیلات رویش کار میکنم و مطمئنم که اینجوری دچا رمشکل میشوم،

اما با این حجم کاری که در محل کارم دارم، طبیعی است. تا حالا هرجور برنامه ریزی کردم نتوانستم در طول هفته و آنقدر که دلم میخواهد رویش کار کنم.

۲٫ میدانم که برای پایان نامه ام به اندازه کافی وقت نمیگذارم و

سعی میکنم از این هفته حتی شده هر روز یک ساعت فابلهایم را باز میکنم و نگاه میکنم تا بالاخره راهی پیدا کنم، بعد هر راهی که امتحان کردم را در فایل “تجربه پایان نامه” که برای خودم درست کردم مینویسم و اگر جواب نداد، راه بعدی، اینجوری نهایتا یک راه حلی پیدا میکنم.