Menu
نویسنده مطلب : مریم رییسی

مطلب مورد بحث:

نیازسنجی آموزشی


مدت زیادی نیست که به این جمع پیوسته ام و تقریبا همه مطالب از دیدگاه من جالب توجه هست و زمینه علاقه مندی من به گستردگی کلیه مطالب و دامنه بحث های مربوطه هست که به ۵ مورد که در حال حاضر برایم در اولویت هستند اشاره میکنم :

۱- دوست دارم در مسیر استعدادیابی و فرزند پروری بیاموزم.

۲-دوست دارم متفکر و تحلیل گر باشم .

۳-دوست دارم در متفکر مبتنی بر طراحی باشم.

۴-دوست دارم برند ساز باشم و برند شخصی ام را توسعه دهم.

۵-دوست دارم بازاریاب و فروشنده حرفه ای باشم .