Menu
نویسنده مطلب : رضا محمدپور

مطلب مورد بحث:

چگونه برای یک مهارت شناسنامه تنظیم کنیم؟


بهترین نام برای این مهارت: مهارت‌ برقرای و حفظ ارتباطات

گروه مهارتی: این مهارت در گروه ارتباط با خود و دیگران قرار دارد

معیارهای سنجش این مهارت: توانایی فهم دیگری، توانایی بیان نظریاتم، داشتن ارتباطات بدون تنش، کاهش قضاوت های منفی و ناخواسته در مورد دیگران و خودم، تسهیل در برقرای ارتباطات، افزایش دامنه ارتباطاتم (بخصوص به لحاظ کیفی)، درک بهتر خودم و اصلاح گفتگوی با خود

مهارت‌های زیر مجموعه این مهارت: مهارت شنیدن، درک مخاطب، بیان، مهارت همدلی

بهبود مهارت فوق روی این مهارت‌ها تأثیر می‌گذارد: مدیریت ارتباطات، مهارت خودآگاهی، مدیریت جلسات

نگرش‌هایی که به موفقیت در این مهارت کمک می‌کند: دیگری همانند من است و از حقوق یکسانی برخوردار است

دستاوردهای توانمندی در این مهارت برای من و اطرافیانم: افزایش رضایت از زندگی و ارتباطات، کاهش سوء تفاهم ها

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟