Menu
نویسنده مطلب : جليل شجاع زاده

مطلب مورد بحث:

سه ویژگی اصلی کنترل مدیریتی


برای این تمرین بخش تولید گاز شرکت گاز را مثال می زنم.

بالاترین سطح این سازمان وزارت نفت است که برنامه ریزی می کند مثلا با ساخت و راه اندازی چند تا پالایشگاه به یک هدف از پیش تعیین شده یعنی تولید x متر مکعب گاز در سال برسد.

در سطح دوم این سازمان  بخش تولید شرکت گاز قرار دارد که بعد از تحویل گرفتن  یک پالایشگاه وظیفه بهره برداری آن را بعهده دارد و تلاش می کند با برنامه ریزی مناسب حداکثر تولید ممکن را از پالایشگهاها در اختیار، داشته باشد.

در سطح سوم این سازمان پالایشگاهها قرار دارند که تلاش می کنند با اجرای برنامه های بالادستی و انجام برنامه ریزیهای مناسب درون سازمانی به مقدار تولیدی که قبلا برای آن پالایشگاه پیش بینی شده برسند.

در لایه های بعدی واحد داخلی یک پالایشگاه مانند واحد بهره برداری ، تعمیر نگهداری ، HSE ، کالا و غیره قرار دارند که هر کدام با اجرای سیاستهای لایه های بالا و برنامه ریزیهای لازم وظیفه خود را برای رسیدن به تولید گاز مورد نظر ایفا می کنند.

در اینجا شاخص اصلی مورد کنترل تولید مقدار معینی از گاز است که هر بخشی باید به اندازه برنامه ریزی شده تولید کنند تا بالاترین لایه سازمان یعنی وزارت نفت به هدف خود که تولید مقدار معینی گاز است برسد.