- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : حمید مرادی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره تصمیم گیری


در رمان بینوایان،  همان داستان معروف کوزت و ژان وال ژان، مرد قانونمندی وجود دارد که ژاور نام دارد. در اواسط داستان در درگیری های جنگ داخلی فرانسه یا همان انقلاب فرانسه، ژان والژان  یکبار جان ژاور را نجات داد. ژان وال ژان بارها به خاطر فرار از دست ژاور در زندگی دچار مصیبت و آوارگی شد.

بعدها ژاور هنگامی که موفق شد ژان ولژان را دستگیر کند، به خاطر رفتار ژان والژان برای نجاتش، او را رها کرد و قانون را زیر پا گذاشت. ژاور مدت زیادی دوام نیاورد و ساعتی بعد خود را در رودخانه غرق کرد. فشار وجدان باعث رها کردن ژان والژان شد اما نتوانست از فشار ناشی از تخطی از قانون مقاومت کند و خودکشی کرد.

سوزنبان هر تصمیمی که بگیرد سال ها با خودش مرور می کند که کدام تصمیم درست بوده است. کدام تصمیم بهتر بوده است. این تصمیمی است که انسان را رها نمی کند.