Menu
نویسنده مطلب : فرزانه ایپکچی

مطلب مورد بحث:

تمرین نوشتن: از قتل کلمات نترسیم


شـرح حـل به انضمام شرح حال

سلام دوستان، با وجود اینکه معرفی کتاب بیشتر اشتیاقم را برانگیخت، اما احساس کردم در موقعیت فعلیم نوشتن استعفا، بهترمی تواند کمک کند. استعفایی که اگر امروز نباشد ممکن است در محیط واقعی، و در مقابل کارفرماهای واقعی بارها برایم اتفاق بیافتد.
استعفا، از یکی از خصوصیات منفی ام، از ریشه ی برخی مشکلاتم، چیزی که خیلی هم خوب نمی شناسمش، اما وجودش را احساس می کنم. فکر کردم شاید نوشتن از آن در قالب نامه ای  در درک بهتر آن کمکم کند.

متن استعفا:
با سلام خدمت کارفرمای بی نام
اینجانب اعلام می کنم، ادامه ی همکاری با گروه شما به دلایلی برایم میسر نیست.  
شما را نمیشناسم، اما وجودتان  تاثیرات زیادی بر من و تصمیم هایم گذاشته است.
گاهی، که از کار زیاد در گروهتان سردرگم می شوم، می گویند دلیل پریشانی ات، از این شاخه به آن شاخه پریدن است .
 این مواقع فکرمی کنم، شاید نام شما از این شاخه به آن شاخه پریدن  باشد، گاهی می گویند حساسیت.
 آنقدر سرگرم جوانب کار بوده ام که از کارفرما غافل شدم. اما هر چه در خودم دقیق تر می شوم بهتر می شناسمتان.
گروه شما باعث شد بتوانم مسائل را با کوچکترین مانعی رها کنم. خیلی زمان ها راه حل معلوم بود اما دستورات شما خیلی بیشتر به نفعم بود، می توانستم با خیالی آسوده از وضعیت شکایت کنم، بی هیچ تلاشی. تغییر مسئله را خیلی راحت تر از درگیر شدن با موضوع نشان دادید بدون آنکه از عواقبش آگاهم کنید. حتی توانستم استرس هیچ کاری نکردن، و فرار از شرایط را بر فشار حل مسئله و خوب کارکردن ترجیح دهم.
 فکر می کنم نام کارفرمایم، پـــاک کردن صورت مسئله باشد.
 با وجود تمام مزایا، دیگر مایل به همکاری با گروه شما نیستم.
خواهشمندم در اسرع وقت با استعفای من موافقت نمایید.