Menu
نویسنده مطلب : سعید ضیابری

مطلب مورد بحث:

مواجهه با انسانهای سمی


سلام.من امروز به طور تصادفی با این سایت آشنا شدم و در محیط آن چرخی زده و چند مطلب و نوشته آن را دنبال کردم.از مطالب این سایت خوشم امد.وجود افراد سمی را در محیط کاری و زندگی خودم تجربه کرده ام و با اونها دم خور هستم.هر چقدر که امکان داشته باشد  باید از اونها دوری کرد.آدمهای سمی دانسته یا ندانسته خطری برای آدمهای سالم هستند و سعی در مسموم نمودن آدمهای دیگر دارند.

شاد و موفق باشید.