Menu
نویسنده مطلب : نازنین

مطلب مورد بحث:

تعریف ادراک و عوامل موثر بر آن


برای اولین بار در یک گروه آموزشی آنلاین شرکت کرده بودم. در مورد یه موضوع مطلبی رو به اشتراک گذاشتم که برداشت برخی از افراد این بود که علمی و صحیح نبوده.  من  روی علمی بودن موضوع، از طریق سوال پرسیدن و توضیحات بیشتر،  به دنبال اثبات صحیح بودن مطلب به اشتراک گذاشته بودم. ولی برداشتی که از صحیت من شد، فک کردن خشم هست و گفتن ما در مقام منتقد و نماینده نیستیم در این موضوع.  به نظر عوامل تاثیر گذار  در این ادراک از رفتار من :

۱_ مدیر برای اولین بار کلاس میذاشتن و میخواستن جانب احتیاط رو رعایت کنن از احتمال بحث

۲_ در فضای مجازی و عدم شناخت کافی افراد از همدیگه متن میتونه پر ایهام باشه توی نوع انتقال مطلب

۳_ صبحت با لحن جدی  و ادامه دار هنوز جا نیفتاده در گروه های دوستانه و به اشتباه  با خشم اشتباه گرفته‌ بشه

۴_ خود موضوع اشتراک گذاشته  مقداری بحث برانگیز بود و شاید نباید قبل از شناخت کافی اعضا از همدیگه،  برای اثبات اون موضوع اصرار میکردم.