محمد ماهر - تقسیم بندی شاخص‌ها: شاخصهای کمی در برابر شاخصهای کیفی
Menu
نویسنده مطلب : محمد ماهر

مطلب مورد بحث:

تقسیم بندی شاخص‌ها: شاخصهای کمی در برابر شاخصهای کیفی


شاخص: محبوبیت یک استاد در دانشگاه

روش های اندازه گیری:

– درصد دانشجویانی که استاد مربوطه را برای دروس ترم های آینده خود هم انتخاب می کنند

– درصد غیبت دانشجویان در کلاس های آن استاد

– پرسشنامه رضایت از کیفیت اساتید در پایان ترم

– میزان متوسط زمانی که طول می کشد که از زمان آغاز انتخاب واحد، دروس این استاد رزرو شود ( و مقایسه آن با متوسط دیگر اساتید)