Menu
نویسنده مطلب : کاوه دانشمندجهرمی

مطلب مورد بحث:

عادتهای کوچک مدیران موفق


سلام
من فکر می کنم همونطور که افراد جامعه درحال رشد هستند و به شکلی وارد دوره بلوغ میشن، جامعه کوچک یک شرکت هم همین مسیر رو طی می کنه.
همونطوری که توی خاطر همه ما هست و سالهای دوری ازش نمیگذره، رفتار معلمان با شاگردان، نوعی نگاه از بالا به پایین بود و حتی از ابزار تنبیه بدنی هم استفاده می کردن. این روزها وضع کاملا فرق کرده و بدلیل بالا رفتن آگاهی جامعه دیگه کسی نمیتونه با شاگردان مثل قدیم رفتار کنه.
من فکر میکنم همین نگاه به یه شکل دیگه هم در جامعه کارگری و کارفرمایی در حال تغییر و در نتیجه نقش مدیران هم باید به نوعی با بلوغ جامعه رشد کنه و بالغانه بشه.
کارمندان قدیم همون شاگردای قدیمی بودن که کتک میخوردن و صداشون در نمیومد ولی کارمندای جدید رشد کردن و مثل گذشته نیستن.
پس مدیر جدید با نگاه رشد یافته میتونه یه مدیر موفق بشه.
ممنون