Menu
نویسنده مطلب : سید میثم صباغ

مطلب مورد بحث:

چه مدلی مفید است؟ (ویژگی‌های یک مدل مفید)


تمرین ۱- مدل اقتصادی:
اکثر مردم از واقعیت های اقتصادی (سود و زیان و هزینه ها) اصناف یا اطلاع ندارند یا اطلاعات نادرست دارند.
فراگیر بودن: اکثر قریب به اتفاق مردم، اطلاعات دقیقی از حرفه خود دارند و در مورد سایر مشاغل با متر و مقیاس مربوط به شغل خود قضاوت می کنند. (خود این جمله هم مدل ذهنی است!) مثلا در مورد سود و زیان و هزینه های یک رستوران، یک کارگاه تولیدی پوشاک، ساخت یک مجتمع آپارتمانی و … به جز صاحبان مشاغل بقیه شبحی از واقعیات را می بینند و می شناسند.
حداقل استثنا: اکثر مشاغل توسط افرادی اداره می شود که یا متخصص هستند و یا به نحوی مثلا موروثی به آن صنف اشراف دارند. البته عموم سرمایه گذاران وابسته به همین افراد هستند!
قابل تکرار بودن: اطلاعات عموم مردم  در مورد اکثر اصناف کمابیش از یک پایه است. و اطلاع از درآمد و هزینه های چلوکبابی، کافی نت، بوتیک و …  در این مدل صادق است.
فرافرهنگی بودن: تصور مردم در خصوص مشاغل وابسته به فرهنگ است، اما اطلاعات و قضاوت ها همچنان بر پایه های غیر علمی و حدس و گمان استوار است. مثلا کسی که چندین هکتار زمین کشاورزی دارد بسیار متمول تر از سایر افراد است. بدون اینکه ارزش ریالی املاک، ارزش افزوده شغل و … در این محاسبات در نظر گرفته شود.
قابلیت پیش بینی: از دید عموم در ایران بطور پیش فرض ساخت و ساز مسکن به معنی بهترین راه کسب سود بسیار است. می توان به کمک این مدل فرصت های زیادی را از دست نداد.
تمرین ۲:
۱٫ قابلیت معرفی مدل دیگر یا قابلیت تغییر و اصلاح
۲٫ سادگی (متناسب با موضوع) بسیار پیچیده نباشد.