Menu
نویسنده مطلب : جواد علی پور

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 3 - شناخت بهتر فرهنگ OC


جواب تمرینات :

۱- شاید سیستم تنیجه محور به این اندازه هم سیاه نباشد که بخواهیم خط بطلانی بر اکثر زوایای آن بکشبم،در شرکت های نوپا برای بالاتر بردن کالای جدید در سیستم بهترین روش میتواند روش OC باشد،هر چند به نظر من میتوان با تفکری صحیح درصد هایی رو برای مشاوره هم در نظر گرفت و امثال هم

۲- متاسفانه خودم در شرکت های OC گر مشغول نبودم ولی در شرکتی که مدیریت آن بعهده خودم هستم بخش های نوپا رو وارد چرخه OC گرایی میکنم