Menu
نویسنده مطلب : عباس بوشهری

مطلب مورد بحث:

هورمسیس: گاهی اوقات، کمی زهر می‌تواند پادزهر باشد


تورم ، مثال خوبیست . در اقتصادی که تورم نباشد رشدی انفاق نمیوفتد ؛ بخصوص در حوزه ی سرمایه گذاری .

بعبارتی تورم معقول و پایین بصورت روتین ، موجب رشد اقتصادی هم میشود اما در جامعه ای مثل کشور خودمان یا ونزوءلا ، دوز تورم ، مرزهای دوز پایین را فرسخها جابجا کرده و موجب رکود و فقر شده.