Menu
نویسنده مطلب : مهرداد ایرانپور

مطلب مورد بحث:

تفکر خطی در برابر تفکر سیستمی


مسأله : افزایش فارغ التحصیلان بیکار

تحلیل خطی : یکی از دلایل افزایش فارغ‌التحصیلان بیکار ، ضعف دانشگاه در توانمند کردن آن ها است .

تحلیل سیستمی : نداشتن برنامه جامع توسط دانشگاه برای پرورش دانشجویانی توانمند ، عدم ابلاغ برنامه حمایتی توسط وزارت علوم و نبود اساتید قوی باعث تحویل فارغ التحصیلانی ضعیف به جامعه می‌شود.

وقتی این فارغ التحصیلان نمی‌توانند جذب بازار کار بشوند تصمیم به ادامه تحصیل می‌گیرند و با اتمام تحصیلات درخواست تدریس در دانشگاه میدهند و حتی جذب هیئت علمی دانشگاه می‌شوند و همین ها برای دانشجویان نسل جدید برنامه‌ریزی و تدریس میکنند .

بدین ترتیب  این چرخه از پرورش دانشجویان ضعیف و بازگشت همین ها به دانشگاه و پرورش دانشجویان ضعیف تر شکل می‌گیرد