Menu
نویسنده مطلب : کاظم اقبالی

مطلب مورد بحث:

آیا می توان از میزان برونگرایی عملکرد شغلی کسی را پیش بینی کرد؟


خیلی خوب شد که با این درس مواجه شدم و خیلی از علامت سوالها که در رابطه با واکنشهای خودم برام وجود داشت به چالش کشیده شدند،من خودم رو یک درونگرا میدونستم ولی الان حدس میزنم که در بعضی قسمتهای برونگرایی قوی و در برخی ضعیف هستم،و نقاطی که در شغلم ازش ضربه میخورم برام محسوس تر شده و میتونم آنالیزش کنم،در ادامه امیدوارم با منابع بیشتری آشنا بشم.