Menu
نویسنده مطلب : امین اله دهقان

مطلب مورد بحث:

خودافشایی مدیریت شده به عنوان یک مهارت ارتباطی ارزشمند (قسمت اول)


من قبل از اینکه این درس را مطالعه کنم نمی دانستم که خود افشایی یک مهارت ارتباطی است.

من در مورد مسائل خانوادگی ام  تقریبا خودافشایی نزدیک به صفر دارم. و از روابط عاطفی ام تقریبا با هیچ کسی صحبت نمی کنم.

در محل کارم راجع به نحوه انجام پروژه ها و کارهای گذشته ام خود افشایی بالایی دارم که بعضی وقتها این خود افشایی به ضررم تمام می شود.

وقتی حادثه ایی برایم رخ می دهد از اون اتفاق کمتر حرف می زنم، مگر بعدها که احساس خاصی نسبت به آن اتفاق ندارم.

الان که این درس را مطالعه کردم، سعی می کنم در ادامه از این مهارت حتما استفاده کنم.