Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

دن گیلبرت و نگاهی به شادمانی و شاد زیستن


به نظرم فهم و درک این موضوع برای بسیاری از افراد می‌تواند آسان باشد و مشکلی در پذیرش آن نداشته باشند. ولی مهم عمل کردن به آن در موقعیت‌های دشوار و یا موقعیت‌های بسیار شادی‌آفرین زندگی است.

در واقع عموم ما با خواندن این مطلب حس خوبی بهمان دست می‌دهد و من به شخصه این موضوع را به افراد مختلفی توضیح داده و تشریح کرده‌ام و اتفاقا مورد پذیرش اکثر مخاطبینم هم قرار گرفته است. اما اینکه آن را به صورت کامل بپذیرند و در مواقع لازم تصمیمات خودشان را براساس درکی که از این خطای ذهنی دارند و با نگاه درست به احساساتشان در آینده اتخاذ کنند، شاید کاری سخت و زمانبر باشد.