Menu
نویسنده مطلب : آرمان پارسا

مطلب مورد بحث:

کمال طلبی و عوارض منفی آن در زندگی


دختری که مرتب خواستگارهایش را رد می کرد. استاد دانشگاهی که بیش از ۶۰ جا خواستگاری رفته بود و هیچکدوم مطلوب او نبودند. پدری که با توقعات زیادش، فشار زیادی به فرزندش وارد کرد و او را به مدارج بالای دانشگاهی رسوند اما با انتقادهای فراوانش ( ناشی از استانداردهای خیلی بالاش) عزت نفس بچه اش رو کشت. فرزندش تبدیل شد به یک تحصیل کرده بی عزت نفس! که آرزو می کنه ای کاش این مدرک به درد نخور رو نداشت و دانشگاه تهران درس نخونده بود اما عزت نفس بالایی می داشت و در خلوت، حالش از خودش به هم نمی خورد.

کمال طلبی منفی یک شمشیر دو لبه است. هم خود شخص رو می زنه هم کسانی رو که با او در ارتباطند. عزت نفس رو هم در خود شخص می کشه هم در اطرافیانش.کمال گرا رو به خارپشتی که مرتب از خودش تیغ انتقاد پرت می کنه هم تشبیه کرده ان.  یادمون نره بزرگترین گنج ما عزت نفس ماست. احساس ارزشمندی ماست. خدای ثروت و شهرت و قدرت سیاسی هم باشی اما احساس خوبی به خودت نداشته باشی از زندگی لذت نمی بری. کمال گرایی رو در خودمون بکشیم قبل از اینکه عزت نفس ما و اطرافیانمون رو بکشه.