Menu
نویسنده مطلب : رضا شادامروز

مطلب مورد بحث:

ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)


سلام یکی از بزرگترین تعارض ارزشها در من آرامش و آزادی عمل در مقابل قیود کاری، محدویت و عدم استقلال کامل در تصمیم گیری و اجرا است که همین امر باعث شده در بسیاری از مواقع  پروژه های همکاری و یا مدیریت واحدهای اجرایی مختلف با موقعیت مالی مناسب را رها کنم و به دنبال ادامه پروژه های شخصی و شرکتی خودم بروم

اما یک نکته جالب برای من به دفعات اتفاق افتاده است و آن وابستگی تصمیم گیری در بین تعارض این ارزشها نسبت به شرایط محیطی و مالی است که در زمانی که شرایط مالی و شرکت شخصی من مناسب باشد آرامش و آزادی ارجحیت دارد و هر پروژه و همکاری را به سادگی قبول نمی کنم ولی در مواقعی که روزگارتنگ می شود و اوضاع مالی و اقتصادی به هم می ریزد پروژه های همکاری یا استخدام با استقلال کم و شرایط محدودیت بالا ولی با شرایط مالی مناسب را انتخاب کرده و می کنم که در این هنگام متوجه می شوم که ارزش بالاتری برای من وجود دارد و آن احساس مسولیت به خانواده ام است که حتی در این شرایط کار کردن با قیود زیاد از لجاظ جسمی و روحی دچار مشکل زیادی می شود اما به کارم ادامه می دهم و از آزادی و استقلال خودم چشم پوشی می کنم تا شرایط مناسب برقرار شود تا الان چندین بار این شرایط برای من اتفاق افتاده است