Menu
نویسنده مطلب : علی فتوحی

مطلب مورد بحث:

دلالی چیست؟ واسطه گری چه تفاوتی با دلالی دارد؟


سوال یک:

۱- کنترل میزان فعالیت کارکنان یک شرکت مشاور از طریق نرم‌افزارهای نظارت بر سیستم‌های کامپیوتری کارکنان از طرف مدیر شرکت، ممکن است در کوتاه‌مدت باعث فعالیت‌ بیشتر کارکنان و استفاده بیشتر از زمان اداری و افزایش ثبات در شرکت شود. ولی در بلند مدت کارکنان برای دور زدن این روش کنترلی اقدام میکنند که منجر به عدم ثبات و عدم پایداری مجموعه می‌شود.

۲- استفاده از نظام حقوقی ثابت بین کارکنان شرکت صرفا با توجه به جایگاه شغلی و بدون توجه به میزان کارایی و ارزش‌آفرینی افراد برای مجموعه، باعث ایجاد ثبات در شرکت می‌شود ولی باعث کاهش انگیزه افراد برای افزایش بازدهی و انجام کار بیشتر و موثرتر می‌شود که این موضوع منجر به کاهش پایداری مجموعه می‌شود.

۳- برون‌سپاری پروژه‌های یک شرکت مشاور به اشخاص حقیقی معمولا باعث کاهش هزینه‌ها و ایجاد حاشیه سود بیشتر بیشتر می‌شود که به معتنی ثبات بیشر شرکت خواهد بود. ولی برون سپاری پروژه می‌تواند باعث نظارت کمتر بر کیفیت انجام آنها و افت کیفی فعالیت‌ها شود که در بلند مدت باعث کاهش پایداری مجموعه می‌شود.

سوال چهارم:

یک دلال خودرو در صورتی که آگاهی و شناخت لازم نسبت خودروهای بازار داشته باشد و بتواند نیازها و اولویت‌های خریدار را شناسایی کند می‌تواند در جهت خرید مناسب به خریدار مشاوره بدهد و مانع خرید یک خودرو مغایر با نیازها و اولویت‌های وی شود. از این طریق علاوه برقراری ارتباط بین خریدار و فروشنده به واسطه مشاوره درستی که به خریدار می‌دهد می‌تواند ارزش‌آفرینی کند.