Menu
نویسنده مطلب : فاطمه خوانساری

مطلب مورد بحث:

استعداد ایده پردازی و انسانهای لبریز از ایده


با سلام و احترام
به نظر من این عکس مفهوم عظیمی را در خود  پنهانی کرده است. می تواند داری مفهوم بازرگانی باشد که حتی از ساده ترین ابزار برای کسب درامد می توان استفاده نمود و فقط باید ذهنی باز و خلاق داشت و ایده های جدید را به وجود آورد. و یا می تواند بیشتر جنبه آموزشی دارد. کلید برق نماد ذهن انسان است که داده ها رو هروز دریافت و پرداخت می کند و قاب دور کلید نیز در حکم اطلاعات و داده های  ورودی و شاید هم خروجی هستند.
 
ولی از زوایه دیگر می توان گفت طرحی امروزی برای رنگ بخشیدن به زندگی و استفاده بهینه از وسایل دور ریختی ((environmentally friendly می باشد. 
با سپاس