Menu
نویسنده مطلب : پیمان تسنیمی

مطلب مورد بحث:

روانشناسی محیطی چیست؟


با سلام

یکی از موضوعاتی که به نظرم می تواند در این درس به آن پرداخت، تاثیر  و پیام رنگ ها می باشد. حتی این  موضوع می تواند به کار درس گزارش نویسی هم بیاید. اینکه ما در گزارش نویسی از چه رنگ های در فونت هاو کاور گزارش استفاده کنیم می تواند در اثرداشتن گزارش نقش بسزایی داشته باشد.