Menu
نویسنده مطلب : احسان بیرانوند

مطلب مورد بحث:

مدل مفید، نه مدل درست؛ مسئله‌ی مدل سازی این است


سیاست:

سیاست ابزاری جهت به کارگیری نیروی توده ی از مردم در جهت اهداف گروهی از انان(در همه جا)

اجتماع:

جامعه مثل مادر هر فرد از جامعه میمونه…تا قبل از انکه پتانسیل فرد از میانگین پتانسیل افراد جامعه پایینتر باشه از مزایای جامعه استفاده میکنه و بعد از ان جامعه از ان فرد(خدمت به جامعه اسمشو میگذارند) و البته فردیت فرد که به نظر من منشا خلق و ابتکار و خلاقیت هست ممکنه توسط جامعه از فرد گرفته شود

 

اقتصاد:

در حال حاضر کنترل خیلی از قسمتهای دیگه (سیاست و اجتماع و …) توسط نیروی حاکم اقتصادی اداره میشود(از نظر من)

 

فرهنگ:

برایند تفکر افراد در مورد چالش هاست

 

مدل علمی:

وجود بده بستان در هر نوع بهینه سازی حتی در نظریات علمی(trade-off)

 

که البته همه ی اینها مدل هستند.