Menu
نویسنده مطلب : کریم احسنی

مطلب مورد بحث:

تکنیک های یادگیری | بهترین روش مطالعه و یادگیری درس‌های متمم چیست؟


به عنوان روشی دیگر می‌توان به آموزش‌دادنِ مطلبی که یاد گرفته‌ایم به مخاطبان فرضی نیز، اشاره کرد که برای این کار می‌توان از نقشه ذهنی استفاده کرد. و البته ضبط صدای خودمون در حین تدریس بسیار خوبه.