Menu
نویسنده مطلب : هنگامه

مطلب مورد بحث:

درس استعدادیابی و شناسایی استعدادها (نقشه راه درس)


یک تست اینترنتی رو جواب دادم از ۲۰ سوال ۱۷ تا رر جواب دادم و ۳ تارو فرصت نکردم.البته نمایش مراحل  تا خوردن کاغذ خیلی بهم کمک میکرد یعنی اگه میخواستم این مراحل رو تو ذهنم تصور و ثبتشون کنم،باز هم میتونستم تست رو جواب بدم ولی به زمان بیشتری نیاز داشتم.فکر میکنم با این حساب استعدادم در این مورد بالاتر از متوسط باشه،هرچند خودم  کمتر از این حدس میزدم.