Menu
نویسنده مطلب : امیررضا رادفر

مطلب مورد بحث:

تعریف پایداری چیست؟ | بررسی مفهوم پایداری در مدیریت و کسب و کار


با افزایش تعداد روز افزون چند خودرو در یک خانواده میتوان محدودیت برای آن وضع کرد که مثلا هر خانواده حداقل ۲ خودرو( این عدد باید ارزیابی شده و اعلام گردد.).

جدی تر شدن اجرای طرح های ترافیکی. در عین حال ایجاد اشتغال در مناطق مختلف که نیازی به طی مسافت زیاد برای رسیدن به مقصد نباشد.