Menu
نویسنده مطلب : عظیمه حسن زاده

مطلب مورد بحث:

من یک روح خریده‌ام. آیا ضرر کرده‌ام؟


نرمین سلام.

پاسخ ات خوندم. در قسمت اول دیدم به دیدن واقعیت ها تاکید کردی و نگاه مالی داشتن.

اینکه دیگران به ما میگن واقعیت ها رو ببین؛ نشان از توجه به محیط و مشاهدات بدون هر گونه توجه به برداشت ذهنی خودمان است. داشتن نگاه مالی و توجه به مسائل مادی و سود و زیان هر چیز، دلیل به واقع بینی نیست؛ و واقع بینی هم الزاما دیدن سود و زیان در هر چیز نیست. سود و زیان اگر با بار مالی و با ارزش مشخصی از قیمت ها که معیار محاسبه ما است، مد نظر قرار بدیم، تازه از برداشت ذهنی یک گام به واقع بینی و مشاهدات عینی حرکت کردیم و میتونیم بگیم که یکی از موارد واقع بینی را مورد توجه قرار دادیم.

اما مادی نگری الزاماً، واقع بینی نیست. مادی نگر بودن بیشتر به واقع گرایی تمایل دارد. یعنی ممکن است با هدف مثبت باشد و یا با هدفی منفی برای انسان. اما واقع بینی تمام تلاش اش برای حرکت به سوی رشد، بهبود و تعالی است و بدون واقع بینی تحقق پذیر نیست.

امیدوارم توضیحاتم کمکی برای درک مفاهیم این بحث داشته باشه و ممنونم که به این توضیحاتم دقت نظر داری.