Menu
نویسنده مطلب : احمد مردی

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


من با خوندن این متن و کامنت‌ها، به چند تا نکته مهم رو می‌خوام با شما به اشتراک بزارم (البته بیشتر می‌نویسم تا برای خودم تکرار بشه)

فهمیدم زیاد خوندن می‌تونه نتیجه عکس داشته باشه اگر درست و اصولی نباشه: من خیلی از مواقع از خواب شب هم می‌زدم تا بتونم روی موضوعی مطالعه بیشتری داشته باشم. فهمیدم که این روش مطالعه درست نبوده و باید به ذهنم فرصت یاد‌گیری می‌دادم.

فهمیدم بهتر صبح‌ها نیم ساعت زودتر بیام سرکار: تا ذهنم رو شرطی کنم و قبل از اینکه کار واقعا شروع بشه بتونم سواد و اطلاعاتم رو بالاتر ببرم.

فهمیدم باید به متمم اعتماد کنم: من چهار سال دنبال یه موضوعی می‌گشتم اتفاقی با تممم آشنا شدم. خوب یادمه اون موقع از دیدن این همه مطالب این قدر ذوق کردم که همه سعی کردم از همه مطالب یه نسخه پرینت بگیرم تا بعدا بخونم!! چهار گذشت و اون بعدا هیچ وقت نیومد. الان بعد از چهار سال دوباره عضو متمم شدم ولی این بار می‌خوام مسیری که تو متمم ترسیم شده رو آهسته و پیوسته طی کنم.