Menu
نویسنده مطلب : رحیم خورشیدی علی کردی

مطلب مورد بحث:

فهرست برخی روشهای کلاسیک تولید ارزش اقتصادی


۱-همان طور که سایر دوستان هم اشاره کرده بودند در لیزینگ ،جنس در اختیار مشتری می باشد و در نهایت با رعایت موارد ذکر شده در قرارداد نهایتا مالک می شود.در حالیکه در اجاره منزل ،قرار نیست در پایان قرار داد ملک به مستاجر واگذار شود.در هتل داری یک ارزش  به خاطر ارائه سرویس هایی اضافی نسبت به اجاره منزل  شامل غذا،نظافت و…ارائه شده و از مشتری هزینه دریافت می شود.

۲-علت نامگذاری اینست که دارنده خودرو با رعایت شرایط اجاره می تواند مالک شود ودر غیر این صورت شرکت می تواند خودرو را باز پس بگیرد.

۳-خدماتی که از بستر فیزیکی به دنیای مجازی منتقل می شوند،هم در حال ارائه خدمات هستند.هم محصولی هم تحویل می دهند.گاهی برای مدتی محدود ما می توانیم از امکانات آن استفاده کرده و اگر هزینه مربوطه را نپردازیم بعد از زمان مشخص شده قادر به بهره برداری نخواهیم بود.

وب سایت متمم:

من تا ۵اسفند می توانم از مطالب ارزشمند بهره برداری کنم.در غیر اینصورت قادر به کسب مهارت(خدمات )نخواهم بود.