Menu
نویسنده مطلب : حمید مرادی

مطلب مورد بحث:

چگونه می‌توان به یکی از بهترین خودروسازان جهان تبدیل شد؟ (اتلی هارداسن)


بهینه سازی جزئی درتوسعه فردی

بسیاری از افراد دور وبرم را میبینم که شاید به نوعی وسواس مجبور هستند و دائما در حال کارکردن و اندوختن ثروت هستن و با یکیشون که صحبت کردم راجب این قضیه میگفت تا جونیم کار میکنیم و وقتی بازنشسته شدیم وقت مون رو برای مسافرت و تفریح میگذاریم