Menu
نویسنده مطلب : نوید مهدی زاده طرقبه

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


در مورد موقعیت انتخاب در مورد گزینه های پیش روی در رشته ساختمان و پیمانکاری و پیش فروش و پیش خرید ساختمان و همزمان کار در مشاور املاک همراه با پشتوانه ای مثل پدر (پشتوانه مالی و حمایتی اجتماعی):

۱- ترک کار املاک و تنها ادامه دادن کار پیمانکاری در حوزه ی ساختمانی داخل شهری و خارج شهری برای همیشه

۲- ادامه کار املاک و حفظ وضعیت موجود (پیگیری پیش فرش و پیش خرید ملک ها) تا اماده شدن واحدهای پیش خریداری شده

۳- معاوضه یکی از واحدها با ملک دیگر و فرش اون ملک و بدست اوردن نقدینگی

۴- فروش واحدها و شروع پروژه پیمانکاری دیگر در افق زمانی یکساله تا مرحله بهره برداری