Menu
نویسنده مطلب : دلارام عالمی

مطلب مورد بحث:

مدیریت خشم | برخی از روش های ناکارآمد تخلیه خشم


گاهی خشم انسان، معلول احساس غرور و تکبر، حسادت، طمع، سرزنش و… است. برای مقابله با خشم و پی آمدهای ناخوشایند آن باید با این صفات و رذایل اخلاقی مبارزه کنی. افراد متکبر و خود خواه در ذهنیت خویش تصوری ایدئال، از خود و به تبع آن،توقعات بالایی از اطرافیان خود دارند. در نتیجه، با کوچک ترین ناکامی و بی احترامی، احساس می کنند که هویت ایدئال آنها نادیده گرفته شده است. ازاین رو در مقام دفاع از آن هویت جعلی و خود ساخته برمی تابند، توده خشمشان تحریک می شود و به صورت اهانت و پرخاشگری نمایان می گردد.

بنابراین برای از بین بردن این رذایل اخلاقی باید سریع اقدام کرد و اولین گام برای تحقق این تصمیم، عمل به فضایل اخلاقی است که کم کم صفات ناشایست را در انسان محو و کم رنگ می سازد، به عنوان نمونه برای مبارزه با کبر و غرور باید فروتنی را در خود پرورش داد.

البته درمان هر یک از این منش ها، نیازمند مراقبت و تحمل سختی های بسیار است و لازمه مراقبت، شناخت زشتی این صفات ناپسند است تا فرد همواره حس تنفر از آنها را در خود حفظ کند و در مرحله بعد برای کسب فضایل، زمان زیادی را صرف کند تا نیکی ها در وجود وی به صورت عادت و ملکه درآیند و بدین ترتیب پذیرش آنها آسان شود. هنگامی که انسان از صفات پلید و زشت رها شود، از خشم و غضب نیز که زاییده آنهاست، آزاد خواهد شد.