Menu
نویسنده مطلب : محمدمروج

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی معرفی تفکر سیستمی


چند وقت پیش گزاشی مطالعه کردم در مورد اینکه چندسال پیش شهرداری تهران تصمیم به جمع آوری گربه های تهران از سطح خیابان ها، معابر، پارکها و … تهران گرفتند، اما بعد از مدتی متوجه افزایش ناگهانی تعداد موش ها در خیابان ها و معابر شدند.

اشتباهی که در این مورد صورت گرفت مشابه همان اثر مار کبری بود. یعنی توجه به راه حل های زودبازده بدون توجه به اثرات بلندمدت آن تصمیم.