Menu
نویسنده مطلب : محمد فروتن

مطلب مورد بحث:

فرهنگ علمی | از کتاب عقلانیت و توسعه یافتگی ایران


پیش از این، سواد، خواندن و نوشتن بود، بعد از چند دوره آدم با سواد کسی بود که بلد باشد با کامپیوتر هم کار کند و بعد این حرفها مطرح شد که سواد علم و دانش و شخصیت نمی آورد و  … اما اکنون به طور جد این موضوع مطرح است که کسی که نتواند راجع به خودش، برنامه‌هایش،  ارزشها و اهدافش ۳۰ صفحه مطلب بنویسد بی سواد است!

یک نکته معترضه که به نظر خودم زخم عمیقی بر پیکر عالمان در این سرزمین است را در یک جمله عرض میکنم:

مرد علم، مرد سیاست نیست اگر چه به سیاست هم می‌اندیشد و چاره‌جویی هم می‌کند!