Menu
نویسنده مطلب : فرشته پریشان

مطلب مورد بحث:

پارادوکس ایکاروس - همان چیزی که موفق‌مان کرده می‌تواند باعث شکست‌مان شود


شاید بتونیم ارزیابی موقعیت و شرایط رو عامل مهمی برای تصمیم گیری در مورد یک روند بدونیم . مثال این پارادوکس در زندگی , سو استفاده از ویژگی های افراد است که تقریبا همه ی ما در زندگی با اون مواجه شدیم .

در کسب و کار کمی داستان متفاوته ,این بار به جای استفاده ی نا به جای اگاهانه شاید درگیر استفاده ی ناخوداگاه شویم به این معنی که کارفرمایان یا شاغلین از یک منبع یا روش بیش از حد استفاده کرده و در بهترین حالت ادامه ی استفاده از ان بی نتیجه باشد اما نکته ای که مهم است ,استفاده از نتایج این تجربیات یا ازمون و خطاهاست که شاید یکی از راه های پیشبرد این روند ,ارزیابی عملکرد در زندگی و کار است,هرجا راه حل جاری ,کارایی گذشته را نداشت شاید وقت ان رسیده در مورد این راه حل تجدید نظر کنیم .