Menu
نویسنده مطلب : نیما شهروزی

مطلب مورد بحث:

مدیریت خشم | برخی از روش های ناکارآمد تخلیه خشم


فکر می‌کنم حضور دائمی فرد در شرایطی مثل ترافیک و محیط‌های کاری پر سرو صدا و داشتن مسئولیت‌های شغلی سنگین و پر استرس، می‌تونه اون فرد رو مستعد خشم کنه.

شاید ویژگی‌های رفتاری مثل برونگرایی و داشتن مرکز کنترل بیرونی هم بتونن چنین تأثیری روی افراد داشته باشن.