- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : سعید

مطلب مورد بحث:

می‌خواهم عضوی موثر و قدرتمند در داخل یک سازمان باشم


وقتی صحبت از تصمیم گیری در خصوص کارآفرینی یا عضو موثر بودن میشه، یک کار آفرین بودن، هیجان و رضایت بیشتری رو در نظر میاره.ولی  من بیشتر دنبال رضایت شغلی هستم و فکر میکنم در جایگاه عضو موثر بودن بیشتر و بهتر میتونم فعالیت کنم. البته اگر بخوام صادقانه بگم کار آفرین بودن رو دوست دارم ولی تا به حال کاری نکردم و هیچ اطلاع دقیقی از اینکه از پس این کار بر بیام یا نه ندارم.