Menu
نویسنده مطلب : رشید مدنی

مطلب مورد بحث:

ماجرای رابطه کاهش سرعت گردش زمین و زلزله تا چه حد علمی است؟


این قسمت از صحبت های شما خیلی جالب و آموزنده بود:

و اینکه هر اتفاقی هم میتونه تهدید باشه هم فرصت ،  مونده دوستان چشم بادومی از زلزله برق بگیرند ما هم دو سه روز عزای عمومی و فرصتی برای دعواهای سیاسی .(چند وقت پیش مقاله ای میخوندم در مورد منفعت های زلزله که گوگل کنید پیدا میکنید.)