Menu
نویسنده مطلب : علی سیدصدر

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


اثر مار کبری را شاید بتوانیم به وضوح در کارهای ویزیتوری ببینیم. زمانی که شاخص ارزش گزاری حجم فروش باشد ما عملا ویزیتور ها را به سمت فروش با ریسک بالا هدایت میکنیم در نتیجه فروش هایی انجام میشود که ما یا با بازگشت کالا مواجه میشویم و یا با عدم پرداخت. حتی اگر این دوحالت هم پیش نیایید قطعا کالای ما پست خواهد شد چرا که توزیع آن نه بر اساس  تقاضا صورت گرفته بلکه بر اساس اسرار عاملین فروش. و در نهایت ما با مشکل برندینگ محصولات خود مواجه خواهیم شد.