Menu
نویسنده مطلب : مجید.پ

مطلب مورد بحث:

مدل مارشال مک لوهان برای تحلیل تکنولوژی ها


شبکه های اجتماعی

۱٫باعث افزایش ارتباطات انسانها بدون محدودیت زمانی و مکانی

۲٫باعث از بین رفتن آشنایی افراد از نزدیک  و برقراری ارتباطات رودرور و رفت وامدهای اجتماعی شده است

۳٫قبل از ایجاد شبکه های اجتماعی ارتباطات گروهی بعلت شهرنشینی و مشغله روزانه کاهش پیدا کرده بود

۴٫باعث گوشه گیری و فاصله گیری خانواده ها از یکدیگ بعلت عدم نیاز به داشتن ارتباط در دنیای واقعی با افراد شناخته شده خواهد شد.