Menu
نویسنده مطلب : قاسم رحمانی

مطلب مورد بحث:

انسانهای موفق قبل از صبحانه چه می‌کنند؟


با سلام

پیامبر اکرم (درود و سلام خدا برایشان باد) به صحابه خود فرمودند : زود به رختخواب بروید و صبح زود بیدار شوید .

قطعا کارهایی که بایستی در هنگام بیداری اول وقت انجام داد می تواند زیاد باشند ولی همین که این جرات را به خودمان بدهیم که قبل طلوع آفتاب بیدارشویم می تواند بسیار مفید باشد .هرچند که تا شور و اشتیاقی برای انجام کار و عمل مفیدی نباشد خیلی سخت است بتوان از خواب شیرین اول صبح گذشت .

از یک منبعی شنیدم که در هنگام طلوع آفتاب ، تولید آنزیم های بدن ۵۰۰ برابر بیشتر می شود و خود برای بیدار شدن آماده می کند و وقتی ما هنوز خواب هستیم یعنی اینکه  داریم بر خلاف عملکرد هوشمند بدن عمل می کنیم .

نکته بعدی اینکه در روزهای کوتاه پاییز وزمستان وقتی ما سحرخیز نباشیم یعنی اکثر وقت روز را از دست داده ایم .

با تشکر از همه دوستان