Menu
نویسنده مطلب : مریم قدرت آبادی

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس ارزش آفرینی


در حال حاضر افراد بسیاری در صنعت پوشاک در حال فعالیت هستند و از طریق سایت ها یا شبکه های اجتماعی محصولات خود را عرضه می کنند، با وجود اینکه در سالهای اخیر بدلیل پاندمی کرونا خریدهای آنلاین بسیار گسترده شده ارائه این محصولات از طریق بسترهای فعلی با مشکلات بسیاری همراه است . طوری که در نهایت در بسیاری موارد ترجیح بر خرید نقدی است زیرا بسترهای موجود نمیتواند معادل خرید حضوری را فراهم سازد.

در حال حاضر اپلیکیشن یا پلتفرمی که اسکنی از کالای ارائه شده توسط فروشنده انجام دهد(با ساتاندارد مشخص از نظر نور و کیفیت تصویر و …) و همین پلتفرم قابلیت اندازی گیری و پرو را بصورت مجازی برای کاربر فراهم سازد(تصویری از فرد در آن لباس با توجه به اندازه های فرد و وضعیت لباس در بدن شخص)

این ایده در صنعت پوشاک و مجازی سازی ارائه محصولات قراردارد و بازار آن بر اساس نیاز مصرف کننده پیش بینی شده است.

اگر این ایده بصورت یک پلتفرم طراحی گردد می تواند در بسیاری از سایت های فعلی و شبکه های اجتماعی که به ارائه پوشاک می پردازند بصورت ارزش افزوده ای جوین گردد.

قطعا کیفیت و دقت بالاتر می تواند مهم ترین رقیب برای این محصول باشد. لذا پیاده سازی ایده طوری که بتواند استانداردهای لازم را رعایت کند و در مرحله تست رضایت بالایی از کاربران را جلب کند می تواند موفقیت آن را تضمین کند.